Посетете ни и в социалните мрежи

Фирма Бонев Груп организира различни занимания по дейности за деца от 6 до 10 годишна възраст в гр. Стара Загора, околностите и еднодневни пътешествия до близки дестинации и дву – и тридневни приключения на различна тематика.

Програмите са съобразени с възрастта, физическите способности на децата, емоционалната им експлузивност и техните интереси. Подробности вижте в календарния план и детайлното описание на програмите.